Dags att lämna över stafettpinnen?

De flesta företagare arbetar större delen av livet med att bygga upp sitt företag. De som lyckas har ofta lagt ned mycket tid och kraft under många år. Rom byggdes inte på en dag.

I kontrast till detta säljer man bara sitt företag en gång. På kort tid ska man fatta avgörande beslut både för sig själv och sitt företag. Ofta saknar man själv kompetens om säljprocessen samtidigt som man utsätts för påtryckningar från finansiella rådgivare som har sin egen ersättning kopplad till försäljningen. Risken för misstag är stor.

Bäst betalt får den som anlitar en rådgivare som ordnar en auktion. Den som går vinnande ur auktionen är sannolikt:

  1. en konkurrent (industriell köpare) som tror sig kunna nå synergieffekter genom att integrera företaget i sin verksamhet eller
  2. ett riskkapitalbolag som troligen belånar företaget kraftigt och inom 3-5 år säljer det vidare till (1).

Vi erbjuder dig ett alternativ

Har du byggt upp en stark och stabil verksamhet så finns det naturligtvis möjlighet att företaget fortsätter att utvecklas i framtiden. Vi kan erbjuda dig att vara med på den resan fast i en annan roll än tidigare. Om du vill lämna ditt företag helt, både operativt och som ägare, och realisera det värde du skapat så är auktion sannolikt det bästa alternativet. Om du istället vill fortsätta att vara engagerad så kan vi vara en intressant partner som erbjuder ett annat upplägg.

Vi går in som långsiktig huvudägare till ditt bolag men erbjuder dig att kvarstå som delägare och vara med på nästa etapp i bolagets utveckling. Vår ambition är att ta över den operativa ledningen i företaget men vi är öppna för att du kan ha en fortsatt operativ roll i verksamheten även fram över.

Vi köper ditt företag för att behålla det, inte för att integrera det i en annan verksamhet eller sälja det inom några år. Vår ambition är att vidareutveckla företaget på plats och ambitionerna är långsiktiga. Vi har inga färdiga mallar eller ”facit” utan tror på ödmjukhet och hårt arbete. För att vi ska vara intresserade vill vi äga minst 75 % av förtaget.

Vilka bolag är vi intresserade av?

Vi är intresserade av att komma i kontakt med ägare till företag som:

  • Omsätter mellan 30 och 300 Mkr.
  • Har ett stabilt, positivt resultat över tiden.
  • Driver en robust och utvecklingsbar affärsverksamhet.

Om du driver ett starkt och stabilt bolag och söker en långsiktig majoritetsägare vill vi gärna komma i kontakt med dig. Vi kan försäkra dig om en strikt konfidentiell dialog och ett snabbt svar om vi är intresserade. Vi är inte intresserade av att delta i auktioner.

Tveka inte att höra av dig för en förutsättningslös dialog.

 

Bästa hälsningar,

Fredrik Ljungberg, VD Apprecia

0733-311 100